FOODBASE – Certificaten

Foodbase

Foodbase

Certificaten voor bedrijven op hygiëne en voedselveiligheid. Foodbase te Wageningen – voert winkel en bedrijfsinspecties en toetst bedrijven op hygiëne en voedselveiligheid. Als basis voor deze inspectie wordt een hygiënecode gebruikt. Vers branches zoals de bakkerij en de slagerij toetst Foodbase op naleving van de wettelijke regels ten aanzien van de hygiënecode.

HACCP-Certificaat

Met een HACCP certificaat wordt aangetoond dat ons bedrijf voldoet aan de HACCP richtlijnen in het Warenwetbesluit Hygiëne van levensmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met productie, opslag, distributie, verwerking of bereiding van voedingsmiddelen dienen verplicht over een HACCP-plan te beschikken. Voor verschillende branches is een hygiënecode beschikbaar die invulling geeft aan het HACCP-plan.